MUDr. Ivan Řiháček, Ph. D.
Lékař

1982 – 1988Studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně – obor všeobecné lékařství; titul MUDr.
1988 – 2003 I. kardio-angiologická klinika, FN u Svaté Anny, Brno; lékař
2003 – současnost II. interní klinika, FN u Svaté Anny, Brno; odborný asistent
Odbornost
1991 I. atestace z oboru vnitřní lékařství, I. stupeň
1995 II. atestace z oboru vnítřní lékařství, II. stupeň
2001 Titul Evropský odborník pro hypertenzi
2004 Doktorská práce ve vnitřním lékařství; titul Ph. D.
2013 III. atestace z oboru všeobecné praktické lékařství
Medicínský výzkum, publikace
1988 Výzkum ve vnitřním lékařství v oblasti hypertenze, diabetu, dyslipidémie a metabolického syndromu
– autor 103 vědeckých publikací, 341 přednášek a spoluřešitel 3 grantových projektů

MUDr. Petra Řiháčková, MBA
Lékař

1983 – 1989 Studium na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně – obor všeobecné lékařství; titul MUDr.
1994 – 2000 Interní hemato-onkologická klinika FN Brno-Bohunice; lékař
2000 – 2015 Farmaceutický sektor, projekty v oblasti časného záchytu chorob, preventivní onkologie a onkologické péče; manažer
2015 – 2017 Farmakologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity; výuka farmakologie, odborný pracovník
2018 – 2019 Ústav zdravotnických informací a statistiky; řízení screeningových programů, odborný pracovník
2019 – současnost Praktický lékař
Odbornost
1996 I. atestace z oboru vnitřní lékařství
1999 II. atestace z oboru hematologie a krevní transfuze
2009 Disertační práce – Komunikační strategie onkologické prevence pro ČOS
2010Titul Master of Business Administration, Nottingham Trent University
2017Specializační příprava pro atestaci z oboru všeobecné lékařství
Medicínský výzkum, publikace
1994 – 1998 IL-6 u akutních myeloidních leukémií, paliativní a podpůrná péče v hematoonkologii, skeletální komplikace v uroonkologii
2009autor knihy Osudové příznaky pro laickou veřejnost o potřebě onkologické prevence